Quảng cáo Facebook

 

1. Chức năng

Tự động kích hoạt kịch bản sau khi khách hàng tương tác với Json Quảng cáo trong Messenger.


2. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tại giao diện Bot Bán Hàng chọn Quảng cáo Facebook

Bước 2: Chọn tài khoản đang chạy bài viết cần cài đặt sau đó chọn mục tiêu để cài đặt

 

Với tài khoản chưa được cấp quyền => Cấp thêm quyền ads để Bot truy cập vào tài khoảng quảng cáo
Lựa chọn Cài đặt theo Chiến dịch Quảng Cáo hoặc Tệp hoặc Quảng Cáo

Dinh Quang Vu