Mẫu Json

 


1. Chức năng mẫu Json

Khi khách hàng Click vào Nút “Gửi tin nhắn” -> Bot sẽ tự động gửi đến khách hàng kịch bản điều hướng đã được thiết lập sẵn.

Tính năng Mẫu Json áp dụng cho các quảng cáo với mục tiêu “Tin nhắn” hoặc “Tương tác” có chứa nút “Gửi tin nhắn” như hình ảnh phía bên dưới. Tính năng giúp này cài đặt kịch bản điều hướng khách hàng và thiết lập cho nút “Gửi tin nhắn”.

Điều hướng khách hàng thông qua Nút “Gửi tin nhắn”

2. Hướng dẫn cài đặt

#1. Thiết lập tại Bot Bán Hàng

Bước 1: Truy cập vào fanpage cần thiết lập, chọn Facebook Ads -> Mẫu Json
Truy cập Fanpage cần thiết lập Json cho quảng cáo chọn Mẫu Json
Bước 2: Tạo Kịch bản điều hướng mới bằng cách click vào nút “Tạo quảng cáo”
Tạo Quảng Cáo mới để tạo kịch bản điều hướng khách hàng
Bước 3: Thiết lập kịch bản điều hướng khách hàng theo mong muốn
Lưu ý:
  • Thiết lập tối đa 5 hành động.
  • Với hành động có kèm nút ấn (Nút ấn, Media, Trả lời nhanh, Slide) không gọi được tên khách hàng hoặc tên page theo dạng cá nhân hoá.
    Ví dụ: Không gọi được {{first_name}}, {{last_name}}, {{page_name}}….
  • Có thể sử dụng chức năng gọi tên khách hàng với hành động “Văn bản”.
Thiết lập kịch bản điều hướng khách hàng theo mong muốn

Bước 4: Sau khi đã thiết lập các hành động cho kịch bản điều hướng, lưu lại quảng cáo vừa tạo

Lưu lại quảng cáo
Bước 5: Tại list các kịch bản đã tạo trong mẫu Json chọn “Sao chép mã quảng cáo Facebook” để sao chép mã Json
Sao chép Mã quảng cáo tương ứng với kịch bản muốn thiết lập cho quảng cáo của bạn

#2. Thiết lập tại Trình quản lý quảng cáo

Bước 1: Truy cập Trình quản lý quảng cáo => Tạo mới chiến dịch với mục tiêu muốn chạy

Tạo mới chiến dịch và chọn mục tiêu cho Chiến dịch

Bước 2: Tại phần cài đặt chiến dịch, sau khi đã cài đặt toàn bộ các thiết lập cần thiết => Tạo mới hoặc chọn bài quảng cáo cần điều hướng

Sử dụng bài viết có sẵn hoặc tạo bài viết mới tại Trình Quảng lý quảng cáo
Bước 3: Thêm nút Gửi tin nhắn cho bài viết với bài viết chưa có nút “Gửi tin nhắn”
Thêm nút “Gửi tin nhắn” cho bài viết
Bước 4: Tại phần Mẫu tin nhắn chọn “Thiết lập nâng cao” sau đó chọn “Chỉnh sửa” để chỉnh sửa mã Json.
Chọn “Thiết lập nâng cao” -> “Chỉnh sửa” để chỉnh sửa mã Json

Bước 5: Tại giao diện chỉnh sửa, xoá tất cả mã mặc định của Facebook

Chọn và xoá toàn bộ mã Json Mặc định của Facebook

Bước 6: Dán mã quảng cáo Facebook đã sao chép từ Bot Bán Hàng vào thay thế cho mã Json mặc định cũ

Dán Mã QC Facebook đã sao chép thay thế Mã Json mặc định của Fb

Bước 7: Đặt tên và chọn Lưu và hoàn tất để hoàn thành thiết lập

Đặt tên -> Sau đó chọn Lưu và hoàn tất để hoàn thành Thiết lập
Dinh Quang Vu