Chatbox/Cập nhật sản phẩm

Thông tin chức năng và cập nhật sản phẩm từ đội ngũ Chatbox Bot Bán Hàng
05/09/2021
 • [Web] Sửa lỗi dán ảnh trực tiếp trong chatbox, sau khi gửi ảnh xong thì không tự xóa

 • [Web] Sửa lỗi chú giải của thống kê bị ẩn

 • [Web] Sửa lỗi Các tin nhắn dạng tập tin không hiển thị

 • [Web] Tính năng nhận diện số điện thoại từ hình ảnh

 • [Web] Tính năng trigger email truyền thêm về chatbot

 • [Web] Lưu lại lịch sử gửi ảnh

30/08/2021
 • [Web] Hiển thị các tin nhắn dạng trả lời…

 • [Web] Đồng bộ ghi chú

 • Sửa lỗi nhắc lịch ghi chú không hoạt động

 • Phím tắt cho widget

 • [Ios, Android] Widget kịch bản không hiển thị

 • [Ios] Bản xem trước cho các đường dẫn

 • [Web] Sửa lỗi hiển thị 2 nút trả lời giống nhau

 • [Ios] Đa ngôn ngữ nút đóng

 • [Web] Sửa lỗi hình ảnh bị hết hạn sau một khoảng thời gian

24/08/2021
 • [Web] OCR (chuyển đổi ảnh thành văn bản)

 • [Web] Đồng nhất nhãn khách hàng hiển thị

 • [Web] Hiển thị đúng nút “Tiếp tục với facebook” với đa ngôn ngữ

 • [Web] Khi đổi tên nhãn, thì cập nhật lại các nhãn đã được gắn

 • [Web] Sửa lỗi vỡ UI khi đăng nhập

 • [Web] Sửa lỗi vỡ UI layout chat

 • [Web] Hiển thị tin nhắn dạng “trả lời…”

 • [Android, Ios] Widget không hiển thị

 • [Web] Đa ngôn ngữ cho market place

 • [Web] Chatbox bản quốc tế không hiện nút chatbot

 • [Ios] Click vào link ảnh để xem trước

 • [ios] Sửa lỗi không hiển thị thông báo

 • [Web] Cho phép tải về dữ liệu thống kê của từng nhân viên

 • Hoàn thiện đa ngôn ngữ

17/08/2021
 • [Web, Android] Highlight đường dẫn khách hàng gửi, và mở tab mới khi click vào.

 • [Web] Sửa lỗi widget kịch bản BBH gửi nhầm khách hàng

 • [Web] Sửa lỗi khách hàng đọc tin nhắn (không chat), đoạn hội thoại bị lên đầu danh sách

 • [Web] Hiển thị hình ảnh của các bài đăng

 • [Web] Khi khách hàng bình luận vào ảnh của bài đăng, tự động tạo một bài đăng mới trên chatbox

 • Hoàn thiện đa ngôn ngữ cho widget

Dinh Quang Vu